შოურუმი

შოურუმის შექმნის ძირითადი მიზეზი იყო კლეინტურამ და არქტიტექტორებმა თვალსაჩინოთ დაინახონ და გამოსცადონ თუ რა არის თანამედროვე, ხარისხიანი ოფისის გეგმარება, დიზაინი და შექმნა. გარემო რომელიც შექმნილია ჰოლანდიელი არქიტექტორების მიერ წარმოადგენს იმ პროდუქტების და ბრენდების ნაერთს, რომლებიც წარმოადგენენ არქტრეიდის პარტნიორებს.

შოურუმი ღიაა ყველა არქიტექტორისთვის, სადაც მათ შეუძლიათ უსასყიდლოდ გამოიყენონ არქტრეიდის მდიდარი კატალოგების ბიბლიოთეკა თანამედროვე სამშენებლო, მოსაპირკეთებელი თუ ინტერიერის პროდუქტების შესახებ. ჩვენ ვტავაზობთ არქიტეკტორებს ერთი გაჩერების პრინციპზე მორგებულ მომსახურებას, დაწყებული რთული არქიტეკტურული გადაწყვეტილებებით ფასადის სისტემებში, შუში გადახურვებში, დამთავრებული ინტერიერის გეგმარება, დიზაინი და მოწყობით. ჩვენი შოურუმი ღიაა არქიტექტორებისთვის მიიღონ პროფესიონალური რეკომენდაციები და რჩევები, რისთვისაც პარტნიორი კომპანიების არქტიტექტურული ბიუროები ევროპაში მზად არიან მხარდაჭერისთვის, დაგეგმონ და განახორციელონ არქტრეიდთან ერთად ისეთი პროექტები, რომლებიც მოითხოვენ მაღალკვალიფიცურ და მაღალხარისხიან პარტნიორს.


პარტნიორები