საქ. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქ. #3
დახასიათება: სამინისტროს ახალი შენობის უზრუნველყოფა სამუშაო სკამებით და რბილი ავეჯით
დასრულების თარიღი: 2014 წლის იანვარი


პარტნიორები