თი-ბი-სი ბანკი

ადგილმდებარეობა: საქართველოს მასშტაბით ყველა ფილიალი
დახასიათება: ყველა ფილიალში შეიცვალა თელერის, კონსულტანტის და კლიენტის სავარძლები
გამოყენებული სისტემები / მასალები: ევროპული კომპანია LD Seating-ის წარმოების ტყავის მაღალი და დაბალი სკამები და კლიენტის სავარძლები
დასრულების თარიღი: 2014 წლის მარტი


პარტნიორები