ამერიკული კომპანია EY-ს წარმომადგენლობითი ოფისი საქართველოში

ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, კოტე აბხაზის #44
სამუშაოები: შიდა ტიხრები, განათება, რბილი იატაკი, საოფისე და რბილი ავეჯი, აქსესუარები
გამოყენებული სისტემები / მასალები: MAARS-ის შიდა ტიხრები, Milliken-ის რბილი იატაკი, Haworth – საოფისე და რბილი ავეჯი
დასრულების თარიღი: 2013 წლის ოქტობმერი


პარტნიორები