შოკოლადის ქარხანა “Barambo”-ს ადმინიტრაციული ოფისი

პროექტის დასახელება: შოკოლადის ქარხანა “Barambo”-ს ადმინიტრაციული ოფისი
დამკვეთი: მიქსორი
ადგილმდებარეობა: ნატახტარი, საქართველო

სამუშაოები:ალუმინის ფასადის სიტემა, ვენტილირებადი ფასადი, კომპოზიტპანელი
გამოყენებული პროდუქტები: ალუმინის პანელები: Mitsubishi Alpolic, ფასადის სიტემა: Fenis Hydro Aldom Domal Mirror, ვენტილირებადი ფასადი: Trespa Meteon Panels TS700, ავტომატური გასაწევი კარი: Geze Slim Drive
სამუშაოს მოცულობა: 1200მ2 ფასადი
პერიოდი: 2009


პარტნიორები