სასტუმრო მარიოტ თბილისი

მდებარეობა: რუსთაველი გამზირი
დახასიათება: თაბაშირ მუყაოს სისტეემები
დასრულების თარიღი: 2002
დამკვეთი: “მორისონი”


პარტნიორები