კინოთეატრი “ამირანი” მცირე დარბაზი

არქიტექტორი: ზაზა ორბელაძე
მდებარეობა: კოსტავას ქუჩა, თბილისი
დახასიათება: თაბაშირ მუყაოს სისტემები და აკუსტიკური სისტემები
გამოყენებული მასალები: Knauf W-626, W628, D-112, Knauf-AMF Thermofon, Quadril
დასრულების თარიღი: 2005
დამკვეთი: “ამირანი” შპს


პარტნიორები