თბილისის პროკურატურის მთავარი ოფისი

პროექტის დასახელება: თბილისის პროკურატურის მთავარი ოფისი
დამკვეთი: საქ. იუსტიციის სამინისტრო
არქიტექტორა: Architects of Invention
სამუშაოები: შიდა მოპირკეთება, შიდა ტიხრები, რბილი იატაკი და ავეჯი
სამუშაოს მოცულობა:  MAARS-ის  ტიხრები 650 მ2,  MILLIKEN-ის რბილი იატაკი 1700 მ2, ევროპული ავეჯი- 250 სამუშაო ადგილი
პერიოდი: 2011

პარტნიორები