თბილისის იუსტციის სახლი

პროექტის დასახელება: იუსტიციის სახლი
დამკვეთი: ხუაჩუან საქართველო
არქიტექტორა: Massimiliano Fuksas
სამუშაოები: შიდა ფასადის სისტემები , შიდა ტიხრები, შეკიდული ჭერები, რბილი იატაკი და ავეჯი
სამუშაოს მოცულობა: 1200 მ2 Schuco-ს ალუმინის ფასადის სისტემა,  KME TECU-ს სპილენძის ბადის შიდა ფასადის სისტემა 1200 მ2, MAARS-ის შიდა ტიხრები 3100 მ2, EGE-ს რბილი იატაკი 15’000 მ2, TACER-ის მეტალის შეკიდული ჭერი 8000 მ2,  ევროპული ავეჯი (HERMAN MILLER, DVO, EMMEGI, ESTEL, SANCAL) 2200 სამუშაო ადგილი
პერიოდი: 2012

პარტნიორები