ყვრალის იუსტიციის სახლი

პროექტის დასახელება: იუსტიციის სახლი
დამკვეთი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
არქიტექტორა: AG & P
სამუშაოები: გარე ფასადის სისტემები , შიდა მოპირკეთება და ავეჯი
სამუშაოს მოცულობა: 1100 მ2 TENSAFORMA-ს  PFT ბადის მზისდამცავი ფასადის სისტემა, 660 მ2 ალუმინის ფასადის სისტემა,  MILLIKEN-ის რბილი იატაკი, ევროპული ავეჯი- 30 სამუშაო ადგილი.
პერიოდი: 2012

პარტნიორები