მარნეულის იუსტიციის სახლი

პროექტის დასახელება: იუსტიციის სახლი
დამკვეთი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
არქიტექტორა: MDL Michele De Lucci’s Studio
სამუშაოები: გარე ფასადის სისტემები , შიდა მოპირკეთება და ავეჯი
სამუშაოს მოცულობა: 600 მ2 Schuco-ს ალუმინის ალუმინის ფასადის სისტემა,  PFT ბადის მზისდამცავი ფასადის სისტემა, MAARS-ის შიდა ტიხრები, MILLIKEN-ის რბილი იატაკი, ევროპული ავეჯი-120 სამუშაო ადგილი
პერიოდი: 2012

პარტნიორები