გურჯაანის იუსტიციის სახლი

პროექტის დასახელება: იუსტიციის სახლი
დამკვეთი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
არქიტექტორა: AG & P
სამუშაოები: გარე ფასადის სისტემები , იატაკები და ავეჯი
სამუშაოს მოცულობა: 600 მ2 Schuco-ს ალუმინის ალუმინის ფასადის სისტემა, 350 მ2 რბილი იატაკი, ავეჯი- 75 სამუშაო ადგილი.
პერიოდი: 2012

პარტნიორები