ახალციხის იუსტიციის სახლი

პროექტის დასახელება: იუსტიციის სახლი
დამკვეთი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
არქიტექტორა: AG & P
სამუშაოები: გარე ფასადის სისტემები , იატაკები და ავეჯი
სამუშაოს მოცულობა: 800 მ2 ფოლადის ბადის ფასადი, 630 მ2 რბილი იატაკი, ავეჯი 120 სამუშაო ადგილი.
პერიოდი: 2012

პარტნიორები